Moet ik de incassokosten wel of niet betalen?

Op het moment dat u rekeningen niet betaalt of als u op een andere manier schulden laat ontstaan, zal de schuldeiser deze bedragen vaak op u willen verhalen. Daarvoor kunnen schuldeisers een incassobureau inschakelen, of zij kunnen u zelf aanschrijven. In deze gevallen mogen er ook incassokosten in rekening worden gebracht. Daar zijn echter wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Veertiendagenbrief
Ten eerste moet u ten minste één herinnering of aanmaning hebben ontvangen: de zogeheten veertiendagenbrief. Daarin moet u worden geïnformeerd over de gevolgen van een niet tijdige betaling en de kans krijgen om binnen 14 dagen (of een andere termijn van minimaal 14 dagen) de factuur alsnog te betalen. In de aanmaning moet tevens worden vermeld wat de incassokosten zijn die in rekening zullen worden gebracht als de factuur onbetaald blijft.

Hoogte incassokosten
Daarnaast geldt er een wettelijke grondslag voor de hoogte van de incassokosten. Incassokosten moeten worden berekend door een maximumpercentage over de hoofdsom (let op: dus niet de rente) te hanteren. Over de eerste 2.500 euro wordt 15% incassokosten gerekend en zo geldt er voor verschillende bedragen die de eerste 2.500 euro overschrijden een ander percentage. Het minimum bedrag voor de incassokosten is vastgesteld op 40 euro.

Ten slotte is het belangrijk goed op te letten bij het gebruik van benamingen als “registratiekosten”, “medewerkerskosten”, “bureaukosten”, of “dossierkosten”. Deze kunnen niet apart in rekening worden gebracht, maar moeten onder de incassokosten vallen.

Wilt u meer weten?
Bel ons dan op 0900-1966 of gratis met Een Zorgeloos Jaar™. U krijgt dan direct een jurist aan de lijn die kan adviseren over uw persoonlijke situatie.