Huurverhoging in de vrije sector? Dit zijn de regels.

Veel huurders krijgen er rond deze periode mee te maken: de jaarlijkse huurverhoging. Voor huurders die een woning in de vrije sector huren, gelden andere regels omtrent de jaarlijkse huurverhoging dan huurders van een sociale huurwoning. In dit artikel zullen we aandacht besteden aan de huurverhogingen in de vrije sector.

Geliberaliseerd huurcontract

Huurwoningen met een aanvangshuurprijs van meer dan €720,42 (peiljaar 2019) zijn woningen in de vrije sector. De huurders van woningen in deze prijsklasse hebben een geliberaliseerd huurcontract. Huurders met een geliberaliseerd huurcontract hebben geen huurprijsbescherming. Er geldt voor huurwoningen in de vrije sector dan ook geen maximale huurverhoging die door de overheid wordt vastgesteld. Daarnaast geldt voor deze woningen ook geen maximale huurprijs.

Huurverhoging

Allereerst is het belangrijk om te vermelden dat de verhuurder uw huur slechts één keer in de 12 maanden mag verhogen (of eventueel tussentijds bij woningverbetering). Om na te gaan welke huurverhoging u als huurder van een woning in de vrije sector kunt krijgen, is het van belang uw huurcontract te raadplegen.

Als er een indexeringsclausule in uw huurcontract is opgenomen, is de huurverhoging bij aanvang van de huurovereenkomst al overeengekomen. Zo weet u als huurder al bij aanvang van uw huurovereenkomst met welk percentage uw huur jaarlijks zal worden verhoogd. De verhuurder moet zich logischerwijs houden aan het bepaalde in de indexeringsclausule en mag de huur dus niet met een ander (hoger) percentage verhogen.

Als er geen indexeringsclausule in uw huurcontract is opgenomen, mag de verhuurder de huur helaas naar eigen inzicht verhogen met elk percentage dat hij wil. Dit dient de verhuurder te doen door u een nieuw huurcontract aan te bieden.

Bezwaar

Als er een indexeringsclausule is opgenomen in uw huurcontract en de verhuurder geen rekening heeft gehouden met het overeengekomen percentage voor de huurverhoging, is het van belang om hier schriftelijk bezwaar tegen in te dienen. Hierin geeft u aan dat de verhuurder zich moet houden aan hetgeen is afgesproken in de huurovereenkomst.

In situaties waarbij geen sprake is van een indexeringsclausule en de verhuurder u een nieuw huurcontract aanbiedt, kan men tevens schriftelijk bezwaar maken. Indien de verhuurder niet instemt met uw bezwaar en u de huurverhoging weigert te betalen, kan de verhuurder op grond daarvan uw huurovereenkomst opzeggen. Als u als huurder vervolgens niet schriftelijk instemt met de opzegging van uw huurovereenkomst, zal de verhuurder naar de rechter moeten stappen. Alleen de rechter kan een huurovereenkomst definitief beëindigen.

In deze situatie zal de rechter beoordelen of de voorgestelde huurverhoging redelijk is. Indien de rechter van mening is dat de huurverhoging redelijk is, kan het verzoek tot beëindiging van de huurovereenkomst aan de verhuurder worden toegewezen. Als de rechter van oordeel is dat de huurverhoging niet redelijk is, zal de huurovereenkomst echter in stand blijven en hoeft u de huurverhoging niet te betalen.

Wilt u meer weten?

Bel ons dan op 0900-1966 of gratis met Een Zorgeloos Jaar™. U krijgt dan direct een jurist aan de lijn die kan adviseren over uw persoonlijke situatie.