Ik heb grote schulden. Wat kan ik doen?

Het kan voorkomen dat u op een bepaald moment uw maandelijkse vaste lasten en schulden niet meer kunt aflossen en de situatie is niet meer te overzien. De WSNP (ook wel de schuldsanering genoemd) is een wettelijke regeling die het mogelijk maakt binnen 3 tot 5 jaar schuldenvrij te zijn.

Minnelijk traject

De eerste stap die u moet nemen is proberen een zogenaamde minnelijke regeling te treffen met uw schuldeisers, bijvoorbeeld via de schuldhulpverlening in uw gemeente. Het gaat dan om een vrijwillige schuldregeling en deze is gratis voor zowel de schuldenaar als voor de schuldeiser. Om dit in werking te zetten, kunt u een afspraak maken met een gemeenteambtenaar. Er zijn ook andere partijen die u kunnen begeleiden bij de schuldhulpverlening. Dit zijn onder andere: gemeentelijke kredietbanken, door de gemeente gemandateerde schuldhulp verlenende instanties, advocaten, en diverse bewindvoerders. 

Als u aangeeft dat u te veel schulden heeft om te kunnen aflossen, zal de schuldhulpverlener inzicht vragen in uw financiële situatie om een inventaris van de schulden te maken. Aan de hand daarvan wordt een betalingsplan ontwikkeld. Dat wordt dan voorgelegd aan de schuldeisers. De schuldhulpverlener zal op die manier een regeling proberen te treffen, waardoor u voorlopig uit de schuldsanering blijft. Dat verdient vaak de voorkeur, want de schuldsanering is geen pretje. Als de schuldeisers akkoord gaan met het betalingsplan, kunt u stap-voor-stap gaan beginnen met het terugbetalen van de schulden.

WSNP-aanvraag

Als de schuldeisers niet akkoord gaan, wordt de rechter gevraagd om een oplossing, namelijk toelating tot de WSNP. Daarvoor moet een verzoekschrift inclusief een aantal verplichte bijlagen worden ingediend bij de rechtbank. Dat kunt u zelf doen, maar uw schuldhulpverlener kan dat ook voor u doen. De Rechtstelefoon kan u daarbij op weg helpen.

Als u besluit het verzoek zelf in te dienen, moet u er rekening mee houden dat u een verklaring nodig heeft van uw schuldhulpverlener waaruit blijkt dat een minnelijke schuldregeling is mislukt. Als u de formulieren volledig heeft ingevuld en de bijlagen verzameld, kunt u het pakket per post naar de arrondissementsrechtbank in uw regio sturen. Uw schuldhulpverlener kan u ook het juiste adres geven.

Als de rechtbank uw verzoekschrift heeft ontvangen, krijgt u een uitnodiging voor een toelatingszitting. Meestal vindt die plaats binnen 4 tot 8 weken. De rechter gaat dan beoordelen of uw financiële situatie voldoet aan de criteria voor toelating tot de schuldsanering/WSNP.

Het is dus mogelijk zelf een schuldsanering aanvraag in werking te zetten. Wel is het absoluut noodzakelijk dat eerst zeer serieus geprobeerd is een minnelijke regeling te treffen met alle schuldeisers. Pas als dit niet is gelukt, kan de rechter bepalen dat u wordt toegelaten tot de WSNP.

Wilt u meer weten over toegang tot de schuldsanering of de WSNP zelf? Bel ons dan op 0900-1966 of gratis met Een Zorgeloos Jaar™.