Stopt de alimentatieplicht als mijn kind 18 jaar wordt?

Ouders hebben een levenslange onderhoudsplicht ten aanzien van hun kinderen. Dit is een wettelijke verantwoordelijkheid voor de opvoeding en verzorging. Dit betekent echter niet dat u als ouder een levenslange alimentatieplicht heeft. In dit artikel zal nader worden uitgelegd wat uw verplichtingen zijn als niet verzorgende ouder ten opzichte van uw kind. 

Tot de leeftijd van 18 jaar geldt een financiële onderhoudsplicht. Alimentatie moet worden betaald aan de verzorgende ouder. Tussen de leeftijd van 18 en 21 jaar geldt een voortgezette financiële onderhoudsplicht. Dit kunnen bijvoorbeeld studiekosten zijn. Deze plicht vindt zijn grondslag in de wet. 

Artikel 395a van Burgerlijk Wetboek 1 luidt: “Ouders zijn verplicht te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van hun meerderjarige kinderen die de leeftijd van één en twintig niet hebben bereikt.”

In deze leeftijdscategorie wordt de alimentatie betaald aan het kind zelf. U kunt eventueel wel met uw kind afspreken dat de alimentatie toch aan de verzorgende ouder zal worden betaald.

In beginsel stopt de alimentatieplicht wanneer uw kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Toch zijn hier ook weer uitzonderingen op. Een voorbeeld van zo’n uitzondering is dat er ook alimentatie betaald moet worden als bewezen wordt dat uw kind zelf niet kan voorzien in zijn minimale levensonderhoud. De alimentatieplicht geldt dan dus alleen als het kind “behoeftig” is, bijvoorbeeld door een handicap. Behoeftigheid bij kinderen vanaf 21 jaar wordt niet snel aangenomen. Over behoeftigheid wordt gesproken indien een kind niet kan beschikken over de middelen waarover hij in redelijkheid zou moeten kunnen beschikken. Over het algemeen wordt een kind van 21 jaar of ouder geacht om in staat te zijn door arbeid in eigen levensonderhoud te voorzien, zelfs als hij nog studeert.

Een ander geval waarbij de alimentatieplicht ook geldt nadat het kind 21 is geworden, is wanneer dat is vastgesteld in het echtscheidingsconvenant. Het komt wel eens voor dat er dan wordt afgesproken dat de alimentatie ook doorloopt na het 21ste jaar, zolang het kind met redelijke resultaten een studie volgt. 

Samengevat is het dus niet zo dat de alimentatieplicht automatisch stopt op het moment dat een kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Tot een kind 21 jaar is hoor je als ouders te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie. Normaal gesproken stopt de alimentatieplicht als het kind 21 jaar is geworden, maar in sommige gevallen kan het zo zijn dat ook daarna de alimentatieplicht blijft bestaan.

Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie? Bel ons dan op 0900-1966 of gratis met Een Zorgeloos Jaar™.