Ik ben ziek. Moet ik toch werken?

U bent ziek en kunt hierdoor niet werken. Als u ziek bent, heeft u net als uw werkgever rechten en plichten.

Wat zijn de plichten van u als werknemer?
Allereerst is u ziek melden bij de werkgever het belangrijkste wat u als werknemer dient te doen. De manier waarop is vaak te vinden in uw arbeidsovereenkomst, personeelsreglement of CAO. Daarnaast moet u er als werknemer alles aan doen om zo snel mogelijk weer aan de slag te kunnen en het herstel niet belemmeren.

Ook dient er rekening gehouden te worden met de informatieplicht. Als werknemer bent u verplicht om op bepaalde vragen van de werkgever te antwoorden, denk bijvoorbeeld aan op welke manier u bereikbaar bent óf wanneer u waarschijnlijk weer aan de slag kunt. De vragen omtrent de aard en oorzaak van uw ziekte hoeft u niet te beantwoorden.

Loopt uw bepaalde tijdscontract af terwijl u nog ziek bent?
Vanaf het moment dat uw dienstverband eindigt krijgt u geen loon meer van de werkgever. In het geval dat u nog geen 2 jaar ziek bent kunt u een Ziektewet-uitkering krijgen van het UWV. Deze uitkering bedraagt 70% van uw laatstverdiende loon. Een Ziektewet-uitkering vraagt de werkgever voor u aan bij het UWV. Vraag altijd even bij uw werkgever na of hij ook melding heeft gemaakt bij het UWV omtrent het feit dat u ziek uit dienst gaat. Heeft uw werkgever dit niet gedaan, dan kan het lang duren voordat de uitkering geregeld is.

Wat te doen als uw loon onterecht niet is betaald?
Tijdens ziekte heeft u recht op een zekere mate van loondoorbetaling. Als uw werkgever uw loon niet of te laat betaalt, is het verstanding om eerst de werkgever schriftelijk te verzoeken om het achterstallige loon uit te betalen. Krijgt u op dit verzoek geen of een negatieve reactie, dan kan er over worden gegaan op een loonvordering.

Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie? Bel ons dan op 0900-1966 of gratis met Een Zorgeloos Jaar™.