Mag mijn werkgever de arbeidsvoorwaarden zomaar wijzigen?

In uw arbeidsovereenkomst staan afspraken tussen u en uw werkgever met betrekking tot de uitoefening van uw werkzaamheden: de arbeidsvoorwaarden. 

Wij krijgen regelmatig de vraag of arbeidsvoorwaarden zomaar gewijzigd kunnen worden door de werkgever? Hieronder leggen we kort uit hoe dit in elkaar steekt.

Mét eenzijdig wijzigingsbeding
De hoofdregel is dat een werkgever niet eenzijdig uw arbeidsvoorwaarden mag wijzigen. In de arbeidsovereenkomst kan echter een 'eenzijdig wijzigingsbeding' zijn opgenomen. Dit is een beding waar de werkgever een beroep op kan doen teneinde de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Slechts een beroep doen op dit beding is echter niet voldoende! De werkgever zal namelijk aantoonbaar moeten maken dat hij een zodanig zwaarwichtig belang heeft bij de wijziging, dat uw belang daarvoor moet wijken. De belangen van de werkgever en uw belangen als werknemer worden dan tegen elkaar afgewogen. Hierbij dient ook rekening te worden gehouden met de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

Zonder eenzijdig wijzigingsbeding
Als er geen eenzijdig wijzigingsbeding in uw arbeidscontract is opgenomen mag uw werkgever de arbeidsvoorwaarden niet eenzijdig wijzigen. Toch is dit niet meteen helemaal onmogelijk. Indien er voor uw werkgever een onaanvaardbare situatie ontstaat, kan hij in bepaalde gevallen de arbeidsvoorwaarden alsnog eenzijdig wijzigen.

De werkgever zal dan wel moeten aantonen dat de wijziging noodzakelijk is en de wijziging in alle redelijkheid van u gevergd kan worden. De wijziging kan doorgang vinden als het 'redelijk en billijk' is. Om dit te bepalen wordt er gekeken naar alle omstandigheden van het geval, waarbij ook een belangenafweging plaatsvindt. Daarnaast moet uw werkgever u een redelijk tegenvoorstel doen. Gaat de wijziging bijvoorbeeld per direct in of wordt deze langzaam afgebouwd etc.

Wat kan ik doen?
Als uw werkgever u een voorstel doet hoeft u hier niet meteen mee in te stemmen. Ga altijd in overleg met uw werkgever, bespreek waarom uw werkgever de wijziging in wil voeren, kijk goed welke afspraken in uw arbeidscontract en/of CAO zijn vastgelegd. Vraag ons vervolgens eventueel om een juridisch advies.

Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie? Bel ons dan op 0900-1966 of gratis met Een Zorgeloos Jaar™.