Op welke gronden kan de huur worden opgezegd?

Als huurder heeft u in veel gevallen huurbescherming. De verhuurder kan u niet zelf uit huis zetten, maar moet altijd eerst naar de kantonrechter. De kantonrechter kan u op zijn of haar beurt alleen uit huis zetten op de volgende gronden.
 

 1. De huurder gedraagt zich niet als een goed huurder
  Zaken zoals bijvoorbeeld het niet betalen van de huurprijs, het veroorzaken van overlast en het verwaarlozen van het gehuurde kunnen onder deze opzeggingsgrond vallen. Niet elke tekortkoming van de huurder leidt er echter toe dat de huurder ook het huis uit wordt gezet. De beoordeling kan per zaak verschillen waarbij wordt gekeken naar wat redelijk is.
   
 2. Een beding in het huurcontract
  Als in het huurcontract staat staat de woonruimte na een bepaalde tijd moet worden ontruimd, kan dit gelden als opzeggingsgrond. Hier zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. 
   
 3. Dringend eigen gebruik
  Als de verhuurder de woonruimte dringend nodig heeft voor eigen gebruik, bijvoorbeeld sloop of renovatie kan dit gelden als opzeggingsgrond. De belangen van beide partijen zullen worden afgewogen. Voorwaarde is dat huurder passende vervangende woonruimte kan krijgen. 
   
 4. Niet instemmen redelijk aanbod van nieuwe huurovereenkomst
  Als een redelijke nieuwe huurovereenkomst wordt voorgelegd met betrekking tot dezelfde woonruimte. 
   
 5. Geldend bestemmingsplan
  Als de verhuurder doormiddel van een geldend bestemmingsplan wordt gedwongen de woonruimte een andere bestemming te geven. 
   
 6. Onzelfstandige woonruimte
  Maakt de huurwoning deel uit van een woning waarin verhuurder hoofdverblijf heeft? Dan kan het zo zijn dat het belang van de huurder om het huurcontract niet voort te zetten dermate zwaar weegt dat het een opzeggingsgrond vormt. 


Als u als huurder een opzegging van het huurcontract krijgt voorgelegd en u bent het er niet mee eens, ga dan niet akkoord! Als u akkoord gaat betekent dit namelijk dat het huurcontract met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. Overleg daarom altijd eerst met een jurist.

Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie? Bel ons dan op 0900-1966 of gratis met Een Zorgeloos Jaar™.