Mag een abonnement stilzwijgend worden verlengd?

Als u een abonnement afsluit, doet u dat meestal voor een bepaalde periode. Het abonnement kan na deze periode vanzelf stoppen, maar soms wordt het stilzwijgend verlengd. Het hangt af van het soort abonnement of deze stilzwijgend verlengd kan worden en voor welke periode dat is toegestaan.

Voor de meeste abonnementen, zoals sportabonnementen, telefonie-abonnementen, energiecontracten of een onderhoudscontract voor de cv-ketel, geldt dat stilzwijgende verlenging is toegestaan. Dat is echter alleen zo als het abonnement daarbij wordt omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Dit geldt ook voor proefabonnementen, indien de ondernemer vooraf heeft laten weten dat het proefabonnement daarna doorloopt. 

Bij abonnementen op kranten en tijdschrift gelden soepelere regels. Een abonnement voor bepaalde tijd op een krant of tijdschrift mag stilzwijgend worden verlengd met een periode van drie maanden. Er geldt wederom een opzegtermijn van een maand. Maar, let op: een abonnement op een tijdschrift dat minder dan één keer per maand verschijnt, mag een opzegtermijn van drie maanden hanteren. 

Voor proefabonnementen op kranten en tijdschriften geldt dat ze niet stilzwijgend verlengd mogen worden. 

Ik wil een stilzwijgend verlengd abonnement opzeggen

Voor het opzeggen van een stilzwijgend verlengd abonnement of contract is de Wet Van Dam van belang. Deze wet is bedoeld om consumenten te beschermen, maar toch kunnen kleine bedrijven en zelfstandigen ook vaak aanspraak maken op de wet. 

De Wet Van Dam bepaalt dat u een stilzwijgend verlengd contract op elk moment op kunt zeggen, ongeacht de algemene voorwaarden. Daarbij mag de opzegtermijn niet meer zijn dan een maand. Het staat u vrij aan het eind van de maand op te zeggen, maar bijvoorbeeld ook op dag drie van de maand. Dan eindigt de overeenkomst op dag drie van de volgende maand. 

Voor kranten en tijdschriften geldt echter weer een andere regel, namelijk dat slechts per drie maanden kan worden opgezegd. U moet dan uiterlijk opzeggen tegen het einde van de tweede maand van de verlenging. 

Houd er rekening mee dat bovenstaande alleen geldt voor stilzwijgend verlengde contracten. Als u actief een nieuw contract aanvaardt, is opnieuw een termijn van een jaar toegestaan. Hierbij is van belang dat slechts het betalen van een factuur niet voldoende is voor actief aanvaarden. 

Het lidmaatschap van (sport)verenigingen valt buiten de Wet Van Dam. Het is een vereniging toegestaan het lidmaatschap met een jaar te verlengen tenzij u tijdig opzegt met bijvoorbeeld één of twee maanden opzegtermijn. De vereniging mag een eigen regeling vast te stellen, indien zij op hun website of in het ledenblad opvallend vermelden op welke manier kan worden opgezegd. De Wet Van Dam geldt ook niet voor verzekeringsovereenkomsten. 

Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie? Bel ons dan op 0900-1966 of gratis met Een Zorgeloos Jaar™.