Ontrouwe partner! Schadevergoeding?

‘’Echtgenoten zijn elkander getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd. Zij
zijn verplicht elkander het nodige te verschaffen”
- Artikel 81 van het Burgerlijk Wetboek.

Een huwelijk is een verbintenis tussen twee personen waarbij wederzijdse verplichtingen gelden zoals hierboven in de wettekst beschreven. Echtgenoten zijn elkaar getrouwheid verschuldigd, in principe tot de dood hen scheidt.

Maar wat als een partner vreemd gaat en daarmee dus de trouwgelofte schendt? Kan dit worden gezien als een onrechtmatige handeling en kan hiermee schadevergoeding worden gevorderd door de ‘benadeelde’ partner? 

Vreemdgaan = onrechtmatige daad?

De rechtbank Arnhem heeft in 2009 een zaak behandeld waarin antwoord wordt gegeven op de bovenstaande vraag. In deze zaak ging het om een man die ruim 21 jaar gehuwd was en na het laten verrichten van een DNA-onderzoek, ontdekt had dat hij niet de biologische vader is van zijn zoon. 

De man stelt zich op het standpunt dat zijn vrouw door het plegen van overspel, en het verzwijgen daarvan, onrechtmatig heeft gehandeld. Hij zet zijn standpunt kracht bij door te stellen dat hij de wens had om een groot gezin te stichten, waarbij het verwekken van eigen nazaat voor hem van groot belang was. Door het verzwijgen van zijn vrouw, stelt hij dat zij hem de mogelijkheid heeft ontnomen om van haar te scheiden en met een ander een gezin te stichten. 

De man eist een schadevergoeding van € 19.421,00.

Oordeel van de rechtbank

1. Het plegen van overspel
De rechtbank beslist dat de huwelijkstrouw zoals voortvloeit uit het bovenstaande wetsartikel, moet aangenomen worden als een ideële verplichting, die niet bij de rechter afdwingbaar is. Aan het niet nakomen van een dergelijke ideële verplichting kan geen vordering tot schadevergoeding worden verbonden. Hiermee wordt dus ook aangenomen dat overspel niet onrechtmatig is.

De rechtbank geeft tevens aan dat de beslissing met wie een mens seksuele gemeenschap heeft uiteindelijk een hoogstpersoonlijke keuze is, waaraan een ander, dus ook niet de echtgenoot, geen afdwingbare aanspraken kan ontlenen.

2. Verzwijgen van overspe
Op de vraag of het verzwijgen van overspel door de vrouw dan als onrechtmatig kan worden gezien, beantwoordt de rechtbank evenmin bevestigend. De rechter is van oordeel dat de afweging die de vrouw had gemaakt toen zij ontdekte dat zij zwanger was, een afweging van morele aard betreft. Er is geen rechtsregel die bepaalt dat één van de partners in een dergelijke situatie verplicht is om de waarheid aan de andere te vertellen.

De vordering tot schadevergoeding is dan ook door de rechter afgewezen. 

Normen en waarden

Dat het verzwijgen van een dergelijke situatie geen onrechtmatigheid met zich mee brengt, neemt uiteraard niet weg dat het indruist tegen de maatschappelijke normen en waarden. Hier blijft het ook echter bij, schadevergoeding vorderen is dus geen mogelijkheid. Althans niet binnen het Nederlands rechtssysteem.

Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie? Bel ons dan op 0900-1966 of gratis met Een Zorgeloos Jaar™.