Privacy

Wij hebben de belangrijkste zaken rondom uw privacy en gegevensverwerking geregeld in onze privacyverklaring. Daarnaast hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld.

Functionaris Gegevensbescherming

Voor sommige bedrijven die bijzondere persoonsgegevens verwerken is het aanstellen van een zogenaamde Functionaris Gegevensbescherming (FG) verplicht. Voor de Rechtstelefoon geldt die verplichting niet. Toch hebben we ervoor gekozen om wel een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Deze is tevens door ons aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en staat daar geregistreerd onder nummer FG010653. Haar naam is Nassira Bouabdessalam en u kunt haar bereiken via privacy@rechtstelefoon.nl.

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) heeft een onafhankelijke positie binnen onze organisatie en is onder andere bevoegd om op dit gebied iedereen aan te spreken, inclusief de algemeen directeur van de Rechtstelefoon.