Het ondernemerschap kan de nodige risico's met zich meebrengen. Als ZZP'er (Zelfstandige Zonder Personeel) kunt u overal mee te maken krijgen, denk bijvoorbeeld maar aan ziekte of arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid bij schade en het niet betaald krijgen van uw factuur. Daar waar de wet werknemers veel bescherming biedt en voor verschillende situaties dwingendrechtelijke regels voorschrijft, ontbreekt dit bij de ondernemers.

Rechtsvorm

Het starten van een onderneming begint natuurlijk bij het kiezen van een rechtsvorm. Er zijn verschillende soorten rechtsvormen. Bij het maken van een keuze is het van belang om na te gaan of u bijvoorbeeld wilt samenwerken en hoeveel privévermogen u wilt inbrengen. Bovendien zijn er rechtsvormen die wel en geen rechtspersoonlijkheid kennen. In het laatste geval betekent het dat u persoonlijk aansprakelijk gesteld kunt worden voor schulden van de onderneming.

Ziekte

ZZP'ers zijn niet verzekerd voor de Ziektewet en andere werknemersverzekeringen. Dit betekent dat u zelf moet zorgen voor een inkomen op het moment dat het inkomen wegvalt door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dit kan op verschillende manieren. Een mogelijkheid is om periodiek een bedrag opzij te zetten, maar u zou er ook voor kunnen kiezen om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Aansprakelijkheid

Voor iedere ondernemer brengt het ondernemerschap risico's met zich mee. Hoe zit het bijvoorbeeld met de schulden van het bedrijf? Als u een eenmanszaak heeft, dan kunt u (en soms zelf uw eventuele partner) persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de schulden.

Mocht u werknemers in dienst hebben dan zal de werkgeversaansprakelijkheid om de hoek komen kijken en tot slot geldt dat voor schade die u zelf veroorzaakt, als ondernemer, deze niet verhaald kan worden op uw privé-aansprakelijkheidsverzekering.

Heeft u een vraag over ZZP? Bel ons dan op 0900-1966 of gratis met Een Zorgeloos Jaar™.