Iedereen die in Nederland in loondienst werkt is verzekerd voor een aantal sociale verzekeringen. Eén daarvan is de Werkloosheidsuitkering. Iemand die (gedeeltelijk) werkloos raakt kan een beroep doen op de Werkloosheidsuitkering. Iemand die een WW-uitkering aanvraagt krijgt rechtstreeks te maken met het UWV.

WW-uitkering

De WW is een soort van verzekering die aangesproken kan worden in geval van werkloosheid. Het is dus geen spaarfonds waarbij iemand die werkloos raakt, in alle gevallen een beroep kan doen op de uitkering. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te kunnen komen voor de WW-uitkering:

  • Allereerst dient men dus in loondienst werkzaam te zijn in Nederland.
  • Daarnaast moet er sprake zijn van een verlies van 5 uur of meer van het werk per week waarbij ook geen recht bestaat op loon over die uren.
  • Om in aanmerking te komen voor een basisuitkering van drie maanden dient de werkloze in de afgelopen 36 weken voorafgaand aan het ontslag tenminste 26 weken gewerkt te hebben.
  • De werkloze mag niet door eigen schuld werkloos zijn geworden, dit is het geval indien er zelf ontslag wordt genomen.
  • De werkloze dient tevens direct beschikbaar te zijn voor werk. Bij ziekte is dit bijvoorbeeld niet het geval.

Duur WW-uitkering

Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW-uitkering stapsgewijs teruggeschroefd van maximaal 38 maanden naar 24 maanden in 2019. De minimale duur van de WW-uitkering bedraagt drie maanden. Indien er wordt voldaan aan de jareneis, geldt dat men in aanmerking komt voor een verlengde WW-uitkering.

Heeft u een vraag over de WW? Bel ons dan op 0900-1966 of gratis met Een Zorgeloos Jaar™.