Thema: VVE (Vereniging van Eigenaars)

 

Bent u van plan om een appartement te kopen? Dan krijgt u te maken met de VVE! Bij de aankoop van een appartement heeft u het recht om een bepaald gedeelte van een pand exclusief te gebruiken. Samen met de andere appartementseigenaars bent u eigenaar van het hele pand en dus ook verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het onderhoud hiervan. 

De Vereniging

Iedereen die een appartement koopt wordt automatisch lid van de VVE (Vereniging van Eigenaars). U blijft ook lid van de VVE totdat het eigendom van uw appartement wordt overgedragen aan een ander. De VVE is eigenlijk een vertegenwoordiger van de gezamenlijke eigenaars. De VVE zorgt onder andere voor het onderhoud en het beheer van een pand, maar dient er ook op toe te zien dat alle appartementseigenaren hun verplichtingen nakomen. De VVE heeft een eigen bestuur en een vergadering. In de vergadering worden besluiten genomen door eigenaars, want het is een vereniging!

Splitsingsakte

Om het (ver)kopen van een bepaald gedeelte in een pand überhaupt mogelijk te maken, moet een pand worden opgesplitst in meerdere woningen. In de splitsingsakte is terug te vinden welk gedeelte van het pand aangemerkt wordt als privéruimte en welke delen in het pand gemeenschappelijk zijn, zoals bijvoorbeeld het trappenhuis. De splitsingsakte is een belangrijk fundament van de VVE.

Modelreglement

Er zijn verschillende modelreglementen. In het modelreglement worden de rechten en plichten van eigenaars en gebruikers van het appartement beschreven. Het modelreglement beschrijft kort gezegd de gedragsregels van appartementseigenaars.

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement zijn regels opgenomen om de woonkwaliteit te waarborgen en om te voorkomen dat het uiterlijk van het pand wordt aangetast. Alle eigenaren dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement.

Heeft u een vraag over de VVE? Bel ons dan op 0900-1966 of gratis met Een Zorgeloos Jaar™.