Waar moet ik op letten bij een vaststellingsovereenkomst?

We krijgen er regelmatig vragen over: de vaststellingsovereenkomst. Met een vaststellingsovereenkomst bereikt u met uw werkgever wederzijdse instemming over uw ontslag en wordt in principe de gehele afwikkeling van uw dienstverband geregeld.

Hieronder leggen we kort uit wat uw rechten zijn in deze fase en hoe eigenlijk te handelen als u (opeens) een vaststellingsovereenkomst van uw werkgever krijgt.

Allereerst - en dat is meteen ook de belangrijkste en eerste vraag die u zichzelf moet stellen - kunt u zich vinden in het ontslag? Houd altijd goed in het achterhoofd dat u nergens voor hoeft te tekenen als u gewoon in dienst wenst te blijven. Met het ondertekenen van de overeenkomst, stemt u namelijk zelf in met uw eigen ontslag.

WW-uitkering

Van alle vragen die we hebben binnengekregen over de vaststellingsovereenkomst, staat met stip op nummer één: de WW-uitkering. En dan specifiek of een werknemer na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst recht heeft op een WW-uitkering.

In principe kan er aanspraak gemaakt worden op een WW-uitkering als het dienstverband met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, het is echter zeer belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst op dit punt wel aan een aantal voorwaarden voldoet. De belangrijkste zijn:

- Het initiatief komt van de werkgever
- Er is geen sprake van een dringende reden voor het ontslag
- De ontslagreden moet neutraal geformuleerd zijn.

Opzegtermijn

Ook niet geheel onbelangrijk is het naleven van de juiste opzegtermijn. Het UWV gaat pas over tot het betalen van een eventuele WW-uitkering als de zogenaamde fictieve opzegtermijn is verstreken. Dit is de opzegtermijn waar de werkgever rekening mee had moeten houden. Tijdens de opzegtermijn betaalt de werkgever gewoon het loon door.

Transitievergoeding

Een transitievergoeding is een vergoeding waar een werknemer sinds 1 juli 2015 recht op heeft als zijn arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden, zoals onvrijwillig ontslag en een minimale dienstbetrekking van twee jaar.

Bij een vaststellingsovereenkomst is er meestal geen sprake van een onvrijwillig ontslag. De werkgever is dan ook niet verplicht om een transitievergoeding te betalen. In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat er wel een transitievergoeding overeengekomen wordt. Het is immers toch een onderhandelingsfase die u als werknemer ingaat. De transitievergoeding dient dan wel expliciet in de vaststellingsovereenkomst opgenomen te zijn.

Bedenktijd

Tot slot heeft u als werknemer een bedenktijd na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst. Heeft u spijt van het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst en wilt u de overeenkomst ontbinden, dan kunt u dat binnen twee weken schriftelijk aan uw werkgever mededelen. De bedenktijd dient ook expliciet in de vaststellingsovereenkomst vastgelegd te worden. Wordt hier geen melding van gemaakt, dan bedraagt de bedenktijd drie weken.

Dit is zomaar een greep uit de vele punten die van belang zijn bij een vaststellingsovereenkomst. Indien u een vaststellingsovereenkomst heeft ontvangen van uw werkgever, is het ontzettend raadzaam om de overeenkomst na te laten kijken door een jurist op juridische juistheid.

Wij hebben ruime ervaring met het nakijken van vaststellingsovereenkomsten. U kunt altijd telefonisch contact met ons opnemen om uw persoonlijke situatie met een jurist te bespreken en uw vaststellingsovereenkomst door ons na te laten kijken. We zullen u dan van een volledig, correct en vooral duidelijk advies voorzien.

Photo by Goodluz/iStock / Getty Images

Laten controleren van uw vaststellingsovereenkomst

Stap 1: Betaling via onze payment provider

Via de onderstaande knop wordt u doorgestuurd naar de beveiligde pagina van onze payment provider. U betaalt daar het eerste half jaar via iDeal en start de machtiging voor latere termijnen.

Stap 2: Invullen van het intakeformulier

Na correcte ontvangst van uw betaling krijgt u van ons een e-mail met daarin een persoonlijke link naar het intakeformulier. U kunt daarin alle informatie en gegevens verschaffen om het meeste uit uw partnerschap te halen. Tevens kunt u het SEPA machtigingsformulier mee uploaden.

Stap 3: Inschrijving als Advocaat Partner

Uw gegevens van het intakeformulier worden door ons verwerkt in onze diverse systemen en u bent vanaf dat moment volwaardig advocaat partner van de Rechtstelefoon. Vervolgens ontvangt u van ons een e-mail met persoonlijke links naar formulieren voor o.a. het aandragen van artikelen ter publicatie.