Thema: Schulden

 

Heeft u problematische schulden en weet u zich hier geen raad meer mee? Er zijn verschillende mogelijkheden om de schulden toch het hoofd te bieden.

Schuldhulpverlening

Als u problematische schulden heeft en er niet uit kunt komen met uw schuldeisers kan een schuldhulpverleningstraject uitkomst bieden. Schuldhulpverlening wordt aangevraagd bij de gemeente waar u woonachtig bent.  Op het moment dat het schuldhulpverleningstraject in gang wordt gezet, krijgt u allereerst een schuldhulpverlener toegewezen die samen met u de schulden in kaart gaat brengen. Uw schuldhulpverlener zal proberen om een regeling te treffen met de schuldeisers.

Het schuldhulpverleningstraject duurt meestal enkele jaren. Het is hierbij dat de bedoeling dat u zoveel mogelijk geld gaat verdienen om daarmee uw schulden af te kunnen betalen. Als de schuldeisers akkoord gaan met de regeling en u zich aan alle voorwaarden houdt, dan wordt het restant van de schulden aan het einde van het traject kwijtgescholden.

Schuldsanering (WSNP)

Indien het niet lukt om samen met uw schuldhulpverlener tot een akkoord te komen met de schuldeisers, staat de weg naar de WSNP ('Wet schuldsanering natuurlijke personen') open. De WSNP wordt in de volksmond ook wel de schuldsanering genoemd. In dit geval zult u de rechter moeten verzoeken om u toe te laten tot dit wettelijk traject. Daarbij geldt als hoofdvoorwaarde dat de schuldhulpverlening mislukt is. De schuldhulpverlener dient hiervoor een verklaring af te geven die wordt ingediend met het verzoek.

De rechter kan schuldeisers verplichten om mee te werken. Als u toegelaten wordt tot de WSNP, wordt er een bewindvoerder aangewezen. De bewindvoerder ziet erop toe dat u zich aan alle regels binnen de WSNP houdt. Na een succesvol einde van dit traject krijgt u een zogeheten 'schone lei'. Het restant van de schulden wordt u dan kwijtgescholden.

Heeft u een vraag over schulden? Bel ons dan op 0900-1966 of gratis met Een Zorgeloos Jaar™.