Rechtstelefoon Samenwerkende Rechtswinkels.png

Samenwerkende Rechtswinkels

In diverse gemeenten voert de Rechtstelefoon gecentraliseerd het telefonische advies uit voor lokale rechtswinkels. De uitvoer van advies voor lokale rechtswinkels past binnen de doelstelling van ons bedrijf om rechtshulp voor iedereen laagdrempelig te maken.

Over rechtswinkels

Er zijn in Nederland talloze rechtswinkels, net als er vele kledingwinkels zijn. Dé rechtswinkel bestaat niet, net als dé kledingwinkel niet bestaat. De grote keuzevrijheid in rechtswinkels blijkt echter voor rechtzoekenden vaak onzichtbaar, daar willen we verandering in brengen. De Rechtstelefoon zelf is met 40.000 cliënten per jaar de grootste onafhankelijke rechtswinkel van Nederland. Het Juridisch Loket is de grootste afhankelijke rechtswinkel. Daarnaast bestaan er nog honderden kleine rechtswinkeltjes, vaak mede-gefinancierd door een lokaal advocatenkantoor.

Bij de Rechtstelefoon denken we dat kleine rechtswinkels een belangrijke rol kunnen vervullen in het laagdrempelig maken van rechtshulp. Naast de duidelijke rol die wijzelf en Het Juridisch Loket al hebben. Maar helaas zien we ook dat de kwaliteit van advies soms erg laag is, of dat de kleine rechtswinkel eigenlijk een verkapte leadgenerator voor een sponsorend advocatenkantoor is. Een ander probleem is dat kleine rechtswinkels vaak maar enkele uren per wéék geopend zijn. Om al deze redenen zijn we het label Samenwerkende Rechtswinkels gestart.

Ons lokale initiatief

Om de keuzevrijheid van lokaal rechtzoekenden te benadrukken en demonstreren hebben we al sinds 2014 op lokaal niveau onze eigen rechtswinkels. Wij geven op die wijze elke werkdag consistent kwalitatief hoogwaardig advies via de telefoon, waardoor ook lokale rechtzoekenden niet meer afhankelijk zijn van een wekelijks spreekuur. Hierdoor worden duizenden mensen per jaar sneller geholpen en blijven hun juridische problemen niet onnodig lang liggen.

En hoewel in veruit de meeste gevallen telefonische hulp voldoende is, blijft het belangrijk om ook persoonlijk langs te kunnen komen. Voor kwetsbare groepen, zoals bijvoorbeeld analfabeten met weinige sociale contacten, is dit zelfs noodzakelijk. Daarom kunnen wij in geselecteerde gemeenten samenwerken met een kleine rechtswinkel en verwijzen dan naar het daar bestaande inloopspreekuur. In die samenwerking controleren wij ook de kwaliteit van die kleine rechtswinkels en eisen we onafhankelijkheid van lokale advocatenkantoren.

Indien gewenst krijgt een kleine rechtswinkel waar we mee samenwerken tevens gratis van ons de beschikking over geavanceerde software. Daarmee wordt het adviseren minder gevoelig voor fouten en ontstaan er inzichten in de belangrijke problemen binnen de gemeenschap waar zij actief zijn.

Belangrijkste punten

Samenvattend willen we met het initiatief Samenwerkende Rechtswinkels het volgende bereiken voor rechtzoekenden in Nederland.

  1. Keuzevrijheid: demonstreren dat er meerdere opties voor advies zijn en niet één rechtswinkel.
  2. Kwaliteit: waarborgen door gecentraliseerd advies dat onafhankelijk is van subsidie, investeerders, verzekeraars, sponsoren of overheidsbemoeienis.
  3. Lokaal: samenwerking met kleine rechtswinkels die hun zaken goed op orde hebben en geen verkapte leadgenerator zijn voor een lokaal advocatenkantoor.
  4. Laagdrempelig: tot slot een focus op de algemene doelstelling van ons bedrijf om rechtshulp voor iedereen laagdrempelig te maken.