Thema: Misdrijven

 

Binnen het strafrecht wordt onderscheid gemaakt tussen strafbare feiten. Er zijn strafbare feiten die licht van aard zijn: de overtredingen. Daarnaast hebben we de zwaardere strafbare feiten: de misdrijven.

De strafbeschikking

Voor sommige misdrijven kan het Openbaar Ministerie, buiten de rechter om, een strafbeschikking opleggen. Indien iemand een strafbeschikking heeft ontvangen waar hij het niet mee eens is, dient er tijdig verzet aangetekend te worden. Het verzet dient binnen veertien dagen ingediend te worden bij de officier van justitie. Indien er niet tijdig verzet wordt aangetekend, wordt de strafbeschikking definitief! 

Politieverhoor

Als iemand wordt verdacht van een misdrijf kan diegene verhoord worden door de politie. Meestal ontvangt diegene een oproep. Het is niet verplicht om op het politieverhoor te verschijnen. Indien men niet verschijnt kan de politie de verdachte later wel aanhouden.

Iemand die wordt verhoord heeft voor en tijdens het verhoor het recht op bijstand van een advocaat. Daarnaast hoeft een verdachte niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling, er kan dus gekozen worden om niet te antwoorden op de vragen die gesteld worden. Verder heeft een verdachte voor het verhoor ook recht op inzage in het politiedossier.

Dagvaarding

Indien iemand is gedagvaard voor een strafbaar feit zal de rechter tijdens een zitting beslissen welke straf de verdachte eventueel opgelegd kan krijgen. In de dagvaarding staat in de tenlastelegging beschreven van welk strafbaar feit iemand wordt verdacht en wanneer dit feit is begaan. Het is niet verplicht om een advocaat in te schakelen voor een strafzaak.

Heeft u een vraag over misdrijven? Bel ons dan op 0900-1966 of gratis met Een Zorgeloos Jaar™.