Huurders genieten in Nederland grote huurbescherming. Het huurrecht regelt alle rechten en plichten van een verhuurder en een huurder. Veel regels in het huurrecht zijn van dwingendrechtelijke aard, dit betekent dat er in een huurovereenkomst niet ten nadele van de huurder afgeweken kan worden van de wettelijke regels.

Huurbescherming

Een huurder heeft als hoofdverplichting om de huur volledig en tijdig te voldoen. Daar staat tegenover dat een huurder woongenot heeft en huurbescherming geniet. De verhuurder heeft de verplichting om ervoor te zorgen dat zijn huurders woongenot hebben. 

Een huurder kan niet zomaar door de verhuurder uit zijn woning worden gezet. Voor het opzeggen van een huurovereenkomst is een wettelijke opzeggrond vereist. Een wettelijke opzeggrond is bijvoorbeeld het niet betalen van de huur of het structureel veroorzaken van geluidsoverlast. De verhuurder kan in dit geval de huurovereenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de huurder niet schriftelijk instemt met de huuropzegging, zal de verhuurder naar de rechter moeten stappen. Zonder tussenkomst van de rechter is het niet mogelijk om een huurder de woning uit te zetten. 

Gebreken in de woning

Bij gebreken in de huurwoning wordt er onderscheid gemaakt tussen 1) gebreken die klein van aard zijn en makkelijk zijn te verhelpen en 2) gebreken die ernstiger van aard zijn en niet makkelijk zijn op te lossen voor de huurder. De huurder is gehouden om kleine dagelijkse gebreken zelf op te lossen. Een voorbeeld van een klein gebrek is het vervangen of vernieuwen van kraanleertjes. Groot onderhoud, zoals het verhelpen van lekkages van het dak, is voor rekening van de verhuurder.

Heeft u een vraag over huren? Bel ons dan op 0900-1966 of gratis met Een Zorgeloos Jaar™.