Een ongeluk zit in een klein hoekje. Indien er twee of meer partijen betrokken zijn bij een situatie waarbij schade ontstaat, duikt het aansprakelijkheidsrecht op. Kan geleden schade altijd op iemand verhaald worden?

Het aansprakelijkheidsrecht is een complexe materie. Over het algemeen geldt dat iemand aansprakelijk gesteld kan worden door diens handelen of nalaten waarbij er schade wordt veroorzaakt. Het is daarbij wel belangrijk dat de geleden schade direct verband houdt met de handeling of het nalaten van een handeling.

Minderjarige kinderen

Ouders worden meestal aangesproken voor de schade die door hun minderjarige kinderen wordt veroorzaakt. Toch zijn ouders niet altijd aansprakelijk. De wet maakt onderscheid tussen drie leeftijdsgroepen:

Kinderen t/m 13 jaar oud

Ouders zijn voor kinderen in deze leeftijdscategorie altijd verantwoordelijk voor de gevolgen van de handelingen van hun kinderen. Ouders kunnen dus volledig aansprakelijk gesteld worden voor schade die door hun kinderen is veroorzaakt. 

Kinderen van 14 en 15 jaar oud

Kinderen die vallen in deze leeftijdscategorie zijn zelf aansprakelijk voor de schade die zij veroorzaken. Ouders kunnen wel aansprakelijk gesteld worden als zij de gedraging van hun kind konden voorkomen, maar dit nagelaten hebben te doen.

Kinderen van 16 jaar en ouder

Kinderen van 16 jaar en ouder zijn altijd zelf aansprakelijk. 

Werkgeversaansprakelijkheid

Wettelijk geldt er voor de werkgever een zogenoemde risico-aansprakelijkheid. De werkgever is aansprakelijk voor schade die zijn werknemers veroorzaken tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden. De werkgever is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet of bewust roekeloos handelen van de werknemer. De werkgever dient dit echter wel te bewijzen.

Heeft u een vraag over claims? Bel ons dan op 0900-1966 of gratis met Een Zorgeloos Jaar™.