Thema: Bijstand

 

Voor de mensen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien door onvoldoende inkomsten, bestaat er een mogelijkheid om een beroep te doen op de bijstand. Met een bijstandsuitkering wordt een financiële steun geboden. Iemand die in de bijstand zit krijgt rechtstreeks te maken met de gemeente.

De bijstandsuitkering

Om in aanmerking te kunnen komen voor een bijstandsuitkering moet er voldaan worden aan enkele voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat iemand logischerwijs niet kan beschikken over voldoende inkomen en vermogen om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Daarnaast geldt dat er ook geen beroep kan worden gedaan op een andere voorliggende voorziening, zoals bijvoorbeeld een WW-uitkering. Verder dient iemand in Nederland te wonen en te verblijven.

Plichten in de bijstand

Bijstandsgerechtigden hebben recht op een aanvulling op het inkomen tot aan de bijstandsnorm. Daar staat tegenover dat de bijstandsgerechtigde zich aan enkele verplichtingen dient te houden. Eén van de belangrijkste verplichting is de arbeidsplicht. De gemeente kan ondersteuning bieden bij het vinden van werk. Bijstandsgerechtigden moeten solliciteren en meewerken aan de ondersteuning die de gemeente kan bieden om werk te vinden. Daarnaast moet aangeboden werk aanvaard en behouden worden. 

De inlichtingenplicht verplicht een bijstandsgerechtigde om alle belangrijke informatie te verstrekken die invloed kan hebben op de bijstandsuitkering. De gemeente gebruikt deze informatie om vast te stellen of iemand recht heeft op een bijstandsuitkering. Wijzigingen die van invloed kunnen zijn op het recht op de bijstand dienen dus doorgegeven te worden.

Er zijn daarnaast nog een aantal andere verplichtingen zoals het voldoen aan de taaleis, een medewerkingsplicht en een legitimatieplicht.

Heeft u een vraag over de bijstand? Bel ons dan op 0900-1966 of gratis met Een Zorgeloos Jaar™.