Thema: Arbeidsvoorwaarden

 

Arbeidsvoorwaarden maken deel uit van de arbeidsovereenkomst. Arbeidsvoorwaarden zijn afspraken tussen de werkgever en de werknemer met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden. Ook in de cao kunnen arbeidsvoorwaarden vastgelegd zijn.

Er zijn verschillende soorten arbeidsvoorwaarden. Voor sommige arbeidsvoorwaarden geldt dat er een wettelijk minimum is vastgesteld. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting voor de werkgever om het minimumloon te betalen en de hoeveelheid vakantiedagen waar een werknemer recht op heeft.

Primaire arbeidsvoorwaarden

De primaire arbeidsvoorwaarden worden als de belangrijkste kernvoorwaarden gezien. Het gaat hier om de basiszaken zoals het loon (en het vakantiegeld), de functie van een werknemer, vakantiedagen en werktijden. Voor de betaling van het loon en de hoeveelheid vakantiedagen geldt er een wettelijk minimum. Het aantal vakantiedagen waar een werknemer per jaar in ieder geval recht op heeft is gelijk aan viermaal het aantal dagen dat hij per week werkt. 

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Secundaire arbeidsvoorwaarden dienen als een aanvulling op de primaire arbeidsvoorwaarden. Deze arbeidsvoorwaarden kunnen een financieel karakter hebben, maar dit hoeft niet. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om gebruik te maken van sportfaciliteiten in het bedrijf. Voor secundaire arbeidsvoorwaarden is er in tegenstelling tot primaire arbeidsvoorwaarden geen wettelijk minimum bepaald. Een voorbeeld van een secundaire arbeidsvoorwaarde is het aanbieden van meer vakantiedagen dan hetgeen de wet voorschrijft. Dit worden de bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

Gelijke beloning bij gelijkwaardige arbeid

De hoofdregel is werknemers die gelijkwaardig werk verrichten binnen het bedrijf ook een gelijke beloning horen te krijgen. Er mag bij beloning geen onderscheid worden gemaakt in geslacht, afkomst en dergelijke. Een mannelijke werknemer mag bij gelijkwaardig arbeid dus geen hogere beloning krijgen dan zijn vrouwelijke collega als de reden hiervoor direct verband heeft met het geslacht. 

Heeft u een vraag over arbeidsvoorwaarden? Bel ons dan op 0900-1966 of gratis met Een Zorgeloos Jaar™