Thema: Alimentatie

 

Na een echtscheiding kunt u meestal te maken krijgen met alimentatie. Alimentatie is een financiële bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van uw ex-partner en/of uw kinderen.

Onderhoudsplicht

Wanneer is het betalen van alimentatie eigenlijk verplicht? Het betalen van partneralimentatie doet zich voor in de situaties waarbij sprake is geweest van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Indien uw partner (na een scheiding) niet voldoende inkomsten heeft om van te leven, bestaat er een onderhoudplicht. Voor samenwoners geldt er geen onderhoudsverplichting, tenzij dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen in een samenlevingsovereenkomst.

Wettelijk gezien is een ouder verplicht om bij te dragen in het levensonderhoud van zijn kind, in ieder geval tot de leeftijd van 21 jaar is bereikt. Kinderalimentatie wordt dan in de regel aan de verzorgende ouder betaald. Na het bereiken van 18 jarige leeftijd wordt kinderalimentatie rechtstreeks aan het kind betaald. Voor het recht op kinderalimentatie is het overigens niet relevant of de ouder het kind erkend heeft.

Hoogte alimentatie

De hoogte van de alimentatie kan in principe vrij afgesproken worden. In sommige gevallen kan mediation een oplossing bieden als het niet lukt om direct afspraken te maken over de hoogte van de alimentatie.

Indien het maken van afspraken geen mogelijkheid lijkt te zijn en mediaton ook geen uitkomst is, kan er een alimentatieberekening gemaakt worden. De hoogte van de alimentatie wordt dan bepaald aan de hand van de Trema-normen. Heel beknopt: er wordt hierbij gekeken naar de draagkracht van beide ouders en naar de behoefte van de kinderen. 

Heeft u een vraag over alimentatie? Bel ons dan op 0900-1966 of gratis met Een Zorgeloos Jaar™.